E-post Meddelande Skicka in

Kontakta oss

Är du nyfiken eller intresserad att bli medlem är du välkommen att komma och provbada med oss. Kontakta någon av oss i styrelsen. Vi välkomnar varmt nya medlemmar.

 

 

Sara Taylor Cronlund 076-258 14 26

Marie Kringberg 0707-55 66 79

 

hsk-ankan.se Knapp 1 Knapp 2

+46